Novosti i događaji

Ostanite informirani o našim najnovijim vijestima, najavama događaja, konferencijama i aktivnostima Udruženja. Naša svakodnevna aktivnost uključuje sudjelovanje u ključnim događanjima u industriji i promicanje naših ciljeva.